Björkhagens Golfklubb uppmärksammar den biologiska mångfaldsdagen

Micke Madenteg. Foto: Jonathan Broberg

Micke Madenteg. Foto: Jonathan Broberg

Den biologiska mångfaldsdagen infaller idag, den 22 maj. Och Björkhagens Golfklubb passar på att uppmärksamma dagen med en artikel från en rundvandring på banan tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholm som skedde i söndags.

– Då vi finns i ett naturreservat har vi ett ansvar att sköta anläggningen så att vi inte bara skyddar utan också gynnar biologisk mångfald, säger ordförande Micke Madenteg till bjgk.se.

För sommartrånande stockholmare har de senaste veckorna varit ren njutning.

Mycket har hunnit hända i naturen, och på banan (greenerna öppnade 17 maj, exempelvis) på några få dagar.

Den här soliga söndagen samlades knappt tjugo medlemmar från Naturskyddsföreningen i Stockholm för att tillsammans med Björkhagens Golfklubbs ordförande Micke Madenteg vandra runt banan. Syftet var att tillsammans kika på den biologiska mångfalden som spirar – och för att ge Naturskyddsföreningen en inblick i det stora arbete som klubben lägger ner i biologiska frågor.

– Det var engagerade lyssnare som visade stort intresse, glädje och tacksamhet för att golfbanor, jag talar gärna om golfbanor generellt i de här frågorna, gör mycket bra saker för vår natur. Jag hoppas att det här var en ögonöppnare för en och annan, menade Micke Madenteg

Elsa Lindahl, Naturskyddsföreningen i Stockholm. Foto: Jonathan Broberg

Elsa Lindahl, Naturskyddsföreningen i Stockholm. Foto: Jonathan Broberg

Vandringen inleddes med ett stopp vid ett skogsparti just intill banans sjätte tee, där en rejäl myggsvärm var i glufsartagen. Sedan gick vandringen vidare via hål sex till hål fyra, genom skogen till hål nio. Hela tiden uppenbarade sig klara tecken på hur Björkhagens Golfklubb medvetet och tålmodigt har arbetat för biologiska mångfalden, i form av insektshotell i virkesuppslag med död ved, fågelholkar och mycket annat.

En stor rovfågel cirkulerade i skyn, en kopparödla ringlade fram över nians fairway och flera guldbaggar gassade i några blommor i solskenet.

Elsa Lindahl från Naturskyddsföreningen i Stockholm blev imponerad.

– Tanken med att vi gjorde den här utflykten var att vi var intresserade av att se vad en golfförening kan göra för den biologiska mångfalden. Jag tyckte det var jättespännande att se vad man kan göra med en mark, som kanske annars hade vuxit igen. Det här är ju egentligen gammal åkermark. Det här är ett sätt att bevara det öppna landskapet. Det var jättespännande, jag fick många nya intryck om vad som har gjorts här och engagemanget för naturen verkar ju vara enormt, sade hon efter vandringen.

Elsa, var engagemanget för den biologiska mångfalden hos Björkhagens Golfklubb något du hade tänkt dig?

– Det här är ju andra gången för vår del som vi var här, men första gången jag var här blev jag väldigt imponerad. Som ren lekman som inte vet så mycket om golf kanske man tänker sig en steril gräsmatta, ungefär. Men det finns ju så mycket runtomkring som man kanske inte tänker på.

Ordförande för Björkhagens Golfklubb Micke Madenteg var också nöjd med dagen.

– Det blev en härlig dag som förhoppningsvis ger lite tankar och perspektiv på hur mycket nytta vår golfklubb gör för naturen i området. Då vi finns i ett naturreservat har vi ett ansvar att sköta anläggningen så att vi inte bara skyddar utan också gynnar biologisk mångfald.


Text och foto: Jonathan Broberg

/2024-05-22