Styrelse

Björkhagens golfklubb är en ideell förening i ordets rätta bemärkelse. Verksamheten bygger på ideellt arbete i styrelsen och kommittéer, och ideella insatser i receptionen, vid tävlingar etc. Det finns plats för ytterligare frivilliga krafter – om du besitter någon särskild förmåga, eller bara vill hjälpa till, så kontakta någon i styrelsen eller någon i kommittéerna.

Styrelsen 2023

Beslutat vid årsmötet 2023-04-23


Ordförande 
Jonas Sundberg, Banpersonal, Avtalsfrågor, Hyresgäst Pro
tel: 073-412 64 32
e-post: jonas.sundberg.home@telia.com

Vice ordförande
Karin Sääf Göransson, Faddergolf, Banpersonal, Hyresgäst servering
tel: 070-303 54 73 
e-post: karin_saaf@hotmail.com

Ledamot
Marita Ramsund, Ekonomi, Receptionen
tel: 070-699 49 47
e-post: mar.ram@bahnhof.se

Ledamot
Mikael Madenteg, Miljö, kontakt Juniorkommittén (verksamhet), Banrådet
tel: 073-776 03 30
e-post: mikael.madenteg@telia.com

Ledamot
Björn Fredriksson, Fastigheter (byggnader och installationer)
Tel: 079-332 32 00
e-post: franbjorn@hotmail.com 

Ledamot
Mats Andersson, kontakt Tävling- och hcpkommittén och Seniorkommittén
tel: 073-044 06 47
e-post: matsanderssonlund@yahoo.se

Ledamot
Catarina Fredriksson, kontakt Damkommittén
tel: 070-768 81 81
e-post: catarina.fredriksson@yahoo.se

Suppleant
Henrik Rylander, IT
Tel: 070-427 67 11
e-post: rylander3@gmail.com

Suppleant
Martin Zaar (fyllnadsval 2023-10-21)

 

Valberedning och revisorer

Valberedning

  • Ulrica Johansson, sammankallande. Tel: 070-450 88 55
  • Anna Hellsten
  • Anders Ulmestig


Revisorer

  • Niklas Brageé
  • Daniel Steinholz
  • Lars Lindholm (suppleant)