Styrelse

Björkhagens golfklubb är en ideell förening i ordets rätta bemärkelse. Verksamheten bygger på ideellt arbete i styrelsen och kommittéer, och ideella insatser i receptionen, vid tävlingar etc. Det finns plats för ytterligare frivilliga krafter – om du besitter någon särskild förmåga, eller bara vill hjälpa till, så kontakta någon i styrelsen eller någon i kommittéerna.

Styrelsen 2024

Beslutat vid årsmötet 2024-04-26


Ordförande 
Mikael Madenteg, Marknad, Miljö, Hyresgäst Pro
073-776 03 30

Vice ordförande
Karin Sääf Göransson, Ekonomi, Hyresgäst Restaurang, Skola, Faddergolf, Receptionen.
070-303 54 73 

Ledamot
Mats Andersson, Sekreterare, Personal.
073-044 06 47

Ledamot
Björn Fredriksson, Fastigheter (byggnader och installationer)
079-332 32 00

Ledamot
Andreas Falk, Fastigheter, Lås & larm.
070-595 29 55

Ledamot
Ingemar Åkerblom, IT, Hyresgäst Restaurang.
072-58 38 314

Ledamot
Jonathan Broberg, Kommunikation, Media och PR.
070-954 09 40

Suppleant
Kerstin Bodén, kontakt Seniorkommittén, THK och Damkommittén
073-542 86 49

Suppleant
Johnny Hansson, kontakt Juniorkommittén och Pro.
070-721 80 82

 

Valberedning

  • Ulrica Johansson, sammankallande. Kontakt: 070-450 88 55
  • Anna Hellsten
  • Anders Ulmestig


Revisorer

  • Niklas Brageé
  • Kristoffer Fagerström
  • Lars Lindholm (suppleant)