Styrelse

Björkhagens golfklubb är en ideell förening i ordets rätta bemärkelse. Verksamheten bygger på ideellt arbete i styrelsen och kommittéer, och ideella insatser i receptionen, vid tävlingar etc. Det finns plats för ytterligare frivilliga krafter – om du besitter någon särskild förmåga, eller bara vill hjälpa till, så kontakta någon i styrelsen eller någon i kommittéerna.

Styrelsen 2022

Beslutat vid årsmötet 2022-04-24

Ordförande 
Jonas Sundberg, Banpersonal, Avtalsfrågor, Hyresgäst Pro, Kontakt Banrådet
tel: 073-412 64 32
e-post: jonas.sundberg.home@telia.com

Sekreterare
Berndt Cahn
, Kanslifrågor/personal, Hyresgäst restaurang
tel: 070-728 74 36
e-post: berndtcahn@gmail.com

Vice ordförande
Karin Sääf Göransson
, Banpersonal, Hyresgäst restaurang, Idrott/utbildning, Ass. kontakt Banrådet, kontakt THK
tel: 070-303 54 73 
e-post: karin_saaf@hotmail.com

Ledamot
Marita Ramsund
, Ekonomi, Receptionen, kontakt Seniorkommittén samt Juniorkommittén (ekonomi)
tel: 070-699 49 47
e-post: mar.ram@bahnhof.se

Ledamot
Mikael Madenteg
, Miljö, kontakt Juniorkommittén (verksamhet)
tel: 073-776 03 30
e-post: mikael.madenteg@telia.com

Ledamot
Andreas Ribbeskog
, Marknad inkl. Golfäventyret, Restaurang 2023
tel: 073-520 09 23
e-post: andreas.ribbeskog@gmail.com

Ledamot (fyllnadsval årsmötet 2022-10-22)
Mats Andersson
tel: 073-044 06 47
e-post: matsanderssonlund@yahoo.se

Suppleant
Björn Fredriksson
, Fastigheter (byggnader och installationer)
Tel: 079-332 32 00
e-post: franbjorn@hotmail.com 

Suppleant
Henrik Rylander, IT
Tel: 070-427 67 11
e-post: rylander3@gmail.com

Valberedning och revisorer

Valberedning

Ulrica Johansson, sammankallande
tel: 070-450 88 55

Anna Hellsten

Anders Ulmestig


Revisorer

Niklas Brageé

Daniel Steinholz

Lars Lindholm (suppleant)