Tävlingsvillkor

Klubbens allmänna tävlingsvillkor

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3, klubbens Lokala regler och Tävlingsvillkor.

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Hcp-klasser tävlingar

I de tävlingar som spelas med 2 klasser sker klassindelningen vid det hcp som ger två i det närmaste lika stora klasser.

Anmälningsavgifter och tävlingsgreenfee

ANMÄLNINGSAVGIFTER (om inte annat anges) 18 hål: 100 kr/spelare, 9 hål: 50 kr/spelare. Anmälningsavgifter för juniorer: 60 kr/18 hål och 30 kr/9 hål.

Pokaltävling och Cuper: 100 kr/spelare, KM: ingen avgift, Match-KM: 50 kr/spelare, övriga KM: 100 kr/spelare.

TÄVLINGSGREENFEE 2024 (om inte annat anges)

Senior

  • 18-hålstävling: helg 300 kr
  • 9-hålstävling: helg 250 kr

Senior (greenfeemedlemmar BjGK):

  • 18-hålstävling: helg 300 kr
  • 9-hålstävling: helg 250 kr

Junior

  • 18-hålstävling: helg 100 kr
  • 9-hålstävling: helg 100 kr

Klubbtävling

Klubbtävlingar är endast öppna för klubbens medlemmar.

Öppen tävling

Tävling som är öppen för spelare som är ansluten till av SGF erkänd golfklubb. Ev. Hcp-krav framgår av inbjudan till resp. tävling på Min Golf.

Tee i klubbtävling och öppen tävling

Framgår av inbjudan till tävlingen på Min Golf. Normalt spelar herrar från gul och damer från röd tee.

Anmälan till tävling

Anmälan till tävling sker på Min Golf, tävlingskalender. Sista anmälningsdag till lördagstävling är onsdag kl. 18:00.

Avanmälan till tävling

Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker senare ska spelaren betala anmälningsavgiften.

Start i tävling

Spelaren måste anmäla sig, betala fastställda avgifter och kvittera ut sitt scorekort hos tävlingsledningen senast 15 minuter före sin utsatta startid för att ha rätt att starta i tävlingen. I övrigt gäller regel 5.3a vad beträffar plikt vid sen ankomst. Startlista publiceras på Min Golf samt på klubbens webbplats, normalt senast 2 dagar före tävling.

Giltig hcp

Spelare måste vid tävlingstillfället kunna uppvisa korrekt exakt hcp. Denna skall vara registrerad i GIT.

Avstängning från spel

Bryter spelare tävling utan tävlingsledarens medgivande eller allvarligt bryter mot golfregler eller golfvett kan spelare avstängas från tävlingsspel för viss tid och/eller tilldelas pliktslag för brott mot etiketten.

Prisutdelning

Pristagare ska hämta sitt pris själv. Om någon inte kan närvara vid prisutdelningen ska föranmälan av ombud göras till tävlingsledningen före start. Ej uthämtat pris går vidare till nästa pristagare.  Om andra regler för prisbord och prisutdelning gäller finns detta antecknat i den aktuella tävlingens bestämmelser.

Utrustning/hjälpmedel

Avståndsmätare enligt regel 4-3 är tillåtna vid såväl tävling som sällskapsspel på vår bana. Det är spelarens ansvar att se till att endast tillåtna klubbor används.

Bollansvar

För att uppmuntra till ett säkrare och snabbare spel vid tävling ges spelaren med lägsta spelhandicap i respektive boll ansvar för att samtliga spelare i bollen spelar Ready Golf samt iakttar ett uppträdande på banan i enlighet med golfens vett- och etikettsregler. Det åligger den bollansvarige att till tävlingsledningen meddela om någon i bollen på ett uppenbart sätt bryter mot dessa.

Övrigt

Efter avslutad rond skall spelaren utan dröjsmål lämna in ett korrekt ifyllt scorekort till tävlingsledningen (om inte annat föreskrivs). Tävlingsresultat publiceras på Min Golf och på klubbens webbplats, normalt samma dag som tävlingen ägt rum. För övrig info se respektive tävlings statuter.