Så behandlar vi dina personuppgifter

Från 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen. Den nya EU-lagen kallas populärt GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer att gälla från samma dag i hela EU-området.

Björkhagens Golfklubb hanterar följande personuppgifter för samtliga medlemmar och för dem som deltar i utbildningar, aktiviteter eller sponsrar föreningen. För minderåriga även för målsman.

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Golf-id
 • Kön
 • Närvaroregister
 • Uppgifter om faktureringar och betalningar
 • Anmälningar till aktiviteter, läger och tävling
 • Tävlingsresultat
 • I förekommande fall uppgifter om allergier och specialkost

Dessa uppgifter behövs för att bedriva föreningens verksamhet. Vissa uppgifter om medlemmar lämnas vidare till kommunen och Svenska Golfförbundet/Riksidrottsförbundet. Inom kommunen används uppgifterna som underlag för utbetalning av föreningsbidrag. Sedan kontroll och beslut utförts gallras/anonymiseras uppgifterna varefter vissa uppgifter sparas för statistikändamål.

Bild
Publicering av namn och bild på webbplats eller sociala medier kan vara integritetskänsligt för många människor. Det gäller särskilt för barn. Innan vi publicerar bilder på barn ska vi säkerställa att det inte finns något hinder för publicering, dvs. fråga innan vi tar någon bild.

När det gäller vuxna finns det inget generellt tillstånd eller förbud i GDPR att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller på pristagare. Tvärtom skriver SGF ”är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla”. Det behövs ingen samtyckesblankett och vi kommer att ta bort bilder på personer som kontaktar klubben och inte vill vara med.

Svenska Golfförbundet
All information om golfen och GDPR hittar du hos Svenska Golfförbundet https://golf.se/for-klubben/golfens-it-system/personuppgifter/

Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundet har utfärdat en uppförandekod för idrotten avseende Dataskyddsförordningen. Läs mer om RF:s uppförandekod https://www.rf.se/bidragochstod/Personuppgifter

Genom att vara medlem i Björkhagens GK godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).