Kommittéer

Om kommittéerna

Här hittar du aktuell information från de olika kommittéerna i Björkhagens golfklubb avseende deras verksamhet och medlemmar.

Klubbens verksamhet bygger till stor del på det ideella arbete som utförs i de olika kommittéerna. Det finns alltid behov av nya krafter! Om du är intresserad av att börja arbeta i någon kommitté tag kontakt med kommittéordföranden eller någon i styrelsen.

  • Damkommittén
  • Seniorkommittén
  • Juniorkommittén
  • Tävlings- och handicapkommittén
  • Banrådet