Speltips Björkhagens Golfklubb

Golfbanan ligger i ett miljökänsligt område och banans hål är lagda så att de inte ska störa övriga besökare i Nacka Friluftsområde. Vid två tillfällen (mellan hål 3 och 4 resp. mellan hål 7 och 8) är promenaderna lite längre och golfspelare och andra besökare samsas om vägen.

Hålen på Björkhagens golfbana är charmiga, vackra och utmanande. De är inte särskilt långa, men flera av dem är smala och ställer höga krav på precisionen.

De flesta greenerna är små, så ett bra närspel betalar sig.
Generellt gäller att det är bättre att slå inspelen något för kort än för långt, eftersom out-of-bounds eller svår ruff vaktar bakom greenerna.

När man går ut på Björkhagen måste man vara uppmärksam på att de två första hålen korsar varandra. Det är viktigt att etablera kontakt mellan partier på hål 1 och 2. Partier på ettan vinkar ut partier på tvåan, sedan de spelat in mot greenen och vice versa. Det är en 9-hålsbana och när man spelar 18 hål så finns det delvis alternativa tees på andra varvet.