Organisation

Organisation

Björkhagens golfklubb är en ideell förening i ordets rätta bemärkelse där medlemmarna utser en styrelsen på förslag av valberedningen.
Förutom greenkeeper samt en deltidsanställd kanslist bygger verksamheten på ideellt arbete i styrelse och kommittéer samt ideella insatser i receptionen, vid tävlingar etc.