Klubbmästerskap

Det första klubbmästerskapet genomfördes 1973, samma år som klubben bildades.

Klubbmästare 2023: Ulrica Johansson och Viktor Johansson

Klubbmästare 2023: Ulrica Johansson och Viktor Johansson

Klubbmästare 2023
Ulrica Johansson och Viktor Johansson

Klubbmästare 2022
Linda Lindberg och Erik Karlsson

Klubbmästare 2021
Åsa Widebäck och Erik Karlsson

Klubbmästare 2020
Åsa Widebäck och Erik Karlsson

Klubbmästare 2019
Linda Lindberg och Peter Bittár

 

Klubbmästerare genom åren - per kategori