Personal

Klubbens anställda personal inskränker sig till vår banchef Niklas Fahlkvist som anställd på heltid, banarbetare Heléne Liverhag under säsong samt vår deltidsanställda kanslist Margareth Moro.

Serveringen samt Pro’s verksamhet bedrivs i egen regi i nära samarbete med styrelsen.

Niklas Fahlkvist, Banchef 
tel: 070-861 22 47
e-post: greenkeeper@bjgk.se

Heléne Liverhag, banarbetare

Margareth Moro, kansli
tel: 070-690 04 31 (måndagar 10-12)
e-post: info@bjgk.se

Robert Moore, pro
tel: 070-7261377
e-post: robmoore288@yahoo.com

Björkhagen Bistro o Café Stefan Smielkiewicz
073-582 71 52
https://www.facebook.com/bjorkhagenbistrocafe