Tillfälliga lokala regler 2023-08-28

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Plikt för brott mot lokal regel: Allmän plikt

Lägesförbättring 

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:


Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: ett scorekort
Begränsningar för lättnadsområdets läge: får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Björkhagens GK 2023-08-28