THK

Tävlings- och handicapkommittén

Tävlingskommitténs uppgift är att planera och organisera Björkhagens klubbtävlingar. Det är tävlingar som är avsedda för klubbens alla medlemmar och tävlingar som är öppna också för gäster.

Här hittar du information om klubbens tävlingsvillkor, aktuella tävlingar, lokala regler och ledamöter i THK:

Hoppas vi ser dig som tävlande i år!

Verksamhetsplan Tävlings- och Handicapkommittén 2022

THK:s ambition är att erbjuda medlemmar och gäster ett rikt och varierat tävlingsutbud där alla ska kunna hitta något som passar. Vi anpassar tävlingsprogrammets innehåll när det gäller antal tävlingstillfällen till klubbens övriga verksamheter.

THK samarbetar med styrelsen, övriga kommittéer, banchef, Pro och restaurang för att utveckla klubbens verksamhet i enlighet med klubbens vision. Vår förhoppning är att vår tävlingsverksamhet ska locka nya medlemmar, behålla gamla medlemmar och bidra till den goda stämningen och sammanhållningen på klubben.

Vi planerar att erbjuda klubbens medlemmar, särskilt nya medlemmar, utbildning i golfregler och vett och etikett på golfbanan.

Vi kommer att utveckla introduktionen och utbildningen för de medlemmar som arbetar ideellt som tävlingsfunktionärer under säsongen.

Under 2022 kommer vi att fortsätta vårt arbete med att öka speltempot, bl. a. genom att spela i 4-bollar, påminna om att spela Ready Golf, släppa igenom, m.m. Vi kommer också att sträva efter att minska tiden för startförbud vid tävlingarna

Tävlings- och handicapkommittéen ska:

 • föreslå till styrelsen budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • utarbeta förslag till tävlingsprogram 2022 för godkännande av styrelsen
 • bjuda in till och administrera klubbens tävlingar enligt fastställda statuter
 • bjuda in till och administrera klubbens cupspel enligt fastställda statuter
 • verka för att höja spelstandarden hos klubbens medlemmar genom att erbjuda en tävlingsverksamhet som stimulerar till detta
 • ansvara för anmälan av lag och lagkaptener till de olika serier som klubben deltar i
 • anordna kurser i regelkunskap och vett och etikett för klubbens medlemmar
 • verka för att höja kommittéledamöternas kompetens, bl.a. genom SGDF:s kurser
 • ansvara för markeringar på banan, bl.a. innebärande samråd med greenkeeper och Banrådet
 • regelbundet se över klubbens Lokala Regler och vid behov uppdatera dessa
 • verka för att kommitténs information, internt och externt, sker i enlighet med klubbens kommunikationspolicy, framför allt via hemsidan och sociala medier
 • godkänna Grönt Kort för medlemmar och övriga som kontaktar oss angående detta
 • utföra individuella hcp-justeringar när så är aktuellt