Luftning av greenerna och dressning av inspel

Tisdagen den 19/9 är det dags för årets sista luftning av våra greener.

Vi kommer att lufta med 12 mm solida pinnar på ett djup av ca 20-24 cm.

Före luftningen klipps greenerna och efter luftningen vältas greenerna samt får hålen bytta.

Vi påbörjar arbetet kl.05:00 på hål 1 och jobbar oss runt banan i nummerordning och avslutar på puttinggreen. Vi kommer att vara helt klara runt kl.12:00.

Greenerna kommer att vara lite ojämna några dagar efter luftningen men vi kommer att välta och klippa dom några gånger till under veckan vilket innebär att dom kommer att vara återställda relativt snabbt.

Under vecka 39 kommer vi att lufta och dressa våra inspel alltså områdena framför greenerna. På måndagen den 25/9 luftar vi inspelen med 19mm solida pinnar på ett djup av ca 12 cm.

På tisdagen den 26/9 så dressar vi med sand och under onsdagen den 27/9 så borstar vi ner sanden.

Då vi bara har en traktor som ska göra alla tre momenten luftning, dressning och borstning så kan det vara lite problem med underlaget framför greenerna tills vi är helt klara på torsdag/fredag. Sanden kommer relativt fort att försvinna ner i gräset och på lång sikt ge oss mycket bättre och jämnare områden framför greenerna.


På grund av allt regnande i juli och augusti så ligger vi efter lite med slåttringen av våra högruffar. Vanligtvis så brukar vi börja slå ruffarna första augusti men det har inte varit möjligt i år. Vi har gjort klart några områden och påbörjat några andra områden och kommer att prioritera högruffarna tills vi är helt klara om några veckor.


Hälsningar
Niklas och Heléne.

/2023-09-17